Paarste Wandel4daagse van Nederland 21-27 aug. 2017

Lekker meewandelen tijdens de door de Edese VVV georganiseerde Paarste wandel4daagse  (23-26 augustus) in de mooie omgeving van De Bosbeek. De afstanden zijn 10, 20 of 30 km. Dit is een aanbieding voor een voordelig verblijf op basis van zelfverzorging in ons mooie natuurvriendenhuis De Bosbeek.

Augustus is de maand van de bloeiende heide. De combinatie van de prachtige paarse tinten, de uitgestrektheid van de heide en de unieke bewoners die je er vindt is een specifieke Veluwse beleving. Heide is ooit ontstaan uit een natuurramp. Lang geleden waren de zandgronden in Nederland bedekt met een veenlandschap. In de Middeleeuwen is dat op grote schaal afgegraven en verwerkt tot turf. De uitgeputte schrale zandgrond die achterbleef was nauwelijks geschikt om iets op te verbouwen, dus verwilderde tot heide. Heide is een zogenaamde pioniersoort die van bijna niets kan leven.

Bij het zwerven over de heide ontmoet je wellicht een kudde Veluwse heideschapen. Maar meer dieren vinden hun thuis op de heidevelden. Bijvoorbeeld de heivlinder en de nachtzwaluw. Je kan de veldleeuwerik horen. Heide heeft een warm microklimaat, belangrijk voor reptielen en amfibieën, zoals de Heikikker, de Bruine Kikker en de (Rugstreep)pad. Reptielen als de Zandhagedis en de Levendbarende Hagedis voelen zich hier thuis, maar ook de Hazelworm, de Gladde Slang, de Ringslang en de Adder hebben hier hun leefgebied. En dan huizen er nog vele insecten, zoals mestkevers, sprinkhanen, vlinders en sluipwespen, en zoogdieren: hazen, konijnen, vossen en muizen. Als je goed oplet, is er veel leven te vinden op die grote, stille heide!

Datum: 21-27 aug. 2017

Kosten € 100 (lid) kinderen gratis. € 150 (niet lid) individueel, zelfverzorging, inclusief wandelkaart.

Opgave: 088-0990974 / bosbeek@nivon.nl