Arboretum Oostereng

Arboretum Oostereng is 18 hectare groot; bomen-verzameling gelegen in de bossen tussen Wageningen en Renkum en de boswandeling voert de wandelaar langs een ceder, rode beuk, mos-eik en veel-stammige beuken. Er leven veel bosvogels zoals vinken. Genieten van de rust en oude bomen.

Arboretum Oostereng

Keijenbergseweg nr.2 6704 PJ Wageningen

www.arboretum-oostereng.nl

 

 

Onze visie:

  • Handhaven en herstellen van het groen erfgoed en het karakter van het arboretum.
  • Het terrein heeft een leerfunctie waar studenten kunnen oefenen in het uitvoeren van beheeringrepen en vrijwilligers en bezoekers leren over natuur, bos en beheer daarvan.
  • Het terrein vertegenwoordigt een belangrijke cultuurhistorische waarde en een hoge waarde voor biodiversiteit.

Onze doelen:

  • Behoud van en weer zichtbaar maken van bijzondere bomen en boomgroepen.
  • Behoud en herstel van de oude 19e eeuwse lanenstructuur.
  • Soortenrijkdom van het arboretum herstellen.
  • Behoud van biodiversiteit.
  • Publiek laten kennismaken met het terrein.