De Bosbeek en Green Key ook in 2021 weer GOUD

Green Key.

Het duurzaamheidkeurmerk Green Key is een van de wereldwijde programma’s van de Foundation for Environmental Education. Deze organisatie heeft als doelstelling de waardering en kennis van natuur en milieu zo breed mogelijk te bevorderen.

De Green Key is het internationale keurmerk voor bedrijven in de toerisme- en recreatiebranche, die serieus en controleerbaar bezig zijn met duurzaamheid en met maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), met zorg voor milieu op het bedrijf en de natuur in de omgeving; het keurmerk staat garant voor de vrijwillige inzet van de ondernemer om meer aan het milieu te doen dan de wet- en regelgeving van de overheid vereist.

Naast een aantal verplicht te nemen maatregelen voor duurzaamheid zijn er ook optioneel te nemen maatregelen die kunnen leiden tot een hogere Green Key status (brons, zilver of goud).
De Bosbeek is als vrijwilligersorganisatie wat moeilijker indeelbaar tussen de merendeels particuliere en commerciële ondernemingen en is dan ook arbitrair geplaatst is in de categorie groepsaccommodaties.

De Bosbeek.
De Bosbeek heeft zijn Green Key Goud status verloren in 2013/14 door niet meer deel te nemen aan Green Key. Door het Centraal Bestuur worden we weer geacht actief de Green Key status op te pakken en De Bosbeek aan te melden voor het predicaat Green Key. Welke status wordt bepaald door een keurmeester. Krijgen we het predicaat brons, zilver of goud?

De Beheercommissie.
De Beheercommissie moet wel voor alle voorwaarden zorgen, zoals zuinige apparatuur in de keuken, ledlampen in alle ruimtes waarvan regelmatig gebruik wordt gemaakt, waterbesparingsmiddelen in douches en toiletten. Het huis moet op een zodanige wijze worden gebruikt dat niet het hele gebouw wordt verwarmd maar in secties. Aan veel zaken wordt gewerkt om het huis energiezuiniger te maken, maar alles kan niet in één keer gezien de hoge kosten die dit met zich meebrengt.

Huiswachten.
Het vraagt van de huiswachten diverse dingen waarop gelet moet worden, zoals het papier in de printer (alleen milieuvriendelijk), de juiste schoonmaakmiddelen, het juiste wasmiddel voor de wasmachine. Zuinig omgaan met de verwarming, maar wel op een manier dat de gasten een aangenaam verblijf wordt geboden. Zo zijn er tal van dingen op te noemen waar de huiswacht op kan letten.

Gasten.
De gasten moeten ook bewust zijn of worden gemaakt dat De Bosbeek een groen huis is waar men niet zomaar de ramen van de slaapkamers open kan laten staan met de verwarming aan. Het afval dient gescheiden te worden op de juiste manier in de daarvoor bestemde afvalcontainers. Koken voor kleine groepen b.v. in de kleine en niet in de grote keuken. In de grote keuken zoveel als mogelijk elektrisch koken door individuele gasten. Zuinig zijn met water: niet te lang onder de douche staan of de kraan laten lopen tijdens het tanden poetsen.

Willem Wegenaar
Coördinator Green Key De Bosbeek.