Zonneparken, natuur en landbouw

Zonneparken, natuur en landbouw.

Spreker: Friso van der Zee (Wageningen Environmental Research)
Datum: Woensdag 15 januari

Het opwekken van zonne-energie is booming business: goed voor het klimaat en voor de
portemonnee. Maar initiatieven voor het aanleggen van zonneparken stuiten vaak op verzet.
Zonneparken ontsieren het landschap en leggen beslag op waardevol landbouw- en natuurgebied.
Zonnepanelen zien we liever op daken en industrieterreinen, maar plaatsing op particulier terrein
kan je niet afdwingen. Daarom omarmen gemeenten initiatieven voor zonneparken op
landbouwgebied. De gemeenten hebben haast; als ze de doelstelling van energietransitie willen
halen, kunnen ze niet wachten tot alle andere mogelijkheden zijn benut.
Bioloog Friso van der Zee onderzocht hoe je zonneparken kunt inpassen in het landschap en
combineren met natuurontwikkeling. Met wat minder panelen per hectare is op zonneparken
aardig wat biodiversiteit te realiseren en er valt nog altijd geld mee te verdienen. Als we intensief
bemeste landbouwgronden transformeren tot zonneparken met kruidenrijk grasland dan biedt dat
een serieuze kans voor biodiversiteitsherstel.

Plaats: Boscafé ‘De Beken’, Nieuwe Keijenbergseweg 174, 6871 VZ Renkum
Datum: Woensdag 15 januari 2020
Aanvang: 19:30 uur. De zaal is open vanaf 19:00 uur
Kosten: €5,00 voor toegang en koffie/thee (graag gepast meenemen)

Aanmelden: In verband met het aantal plaatsen wordt u verzocht zich aan te melden via:
wim.braakhekke@renkumsbeekdal.nl.                                                                                                                                                                                         U ontvangt bericht.

Vriendelijke groeten,

Wim Braakhekke (06 3860 6262)